Toestemming dossier inzage?

Bent u al gevraagd?

Uw huisarts en apotheken kunnen belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen als u dat goed vindt. Regel daarom uw toestemming.
Meer informatie vindt u bij volgjezorg.nl

Regel hier uw toestemming: toestemming