Praktijk gesloten op...

Buiten weekenden en officiële feestdagen is de praktijk gesloten i.v.m. vakantie en/of nascholing op:

3 april 2020
27 april t/m 1 mei 2020

Bij spoed, of zaken die niet kunnen wachten tot de praktijk weer is geopend, kunt u terecht bij de waarnemende huisarts:

dokter Hooijen, tel. 010-476 16 87.

Op werkdagen na 17:00 uur kunt u voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag contact opnemen met de Huisartsenpost van het Sint Fransiscus Gasthuis, tel. 010-466 95 73.