Nieuws

Er worden geen handen meer geschud en een mondkapje blijft gewenstom te dragen in de praktijk.

Op mijngezondheid.net, of via de MedGemak app, kunt u voortaan herhaalmedicatie aanvragen, online afspraken maken, een bericht sturen, of laboratoriumuitslagen bekijken. Aanmelden doen wji, u hoeft alleen zelf te registreren/activeren.
De functionaliteit online afspraken maken staat op dit moment nog uit, in verband met het telefonisch uitvragen van ziekteverschijnselen die op Corona zouden kunnen wijzen.

Aanmelden bij het Landelijk Schakelpunt (dossierinzage) kan via  toestemming of via DigiD: aanmelden LSP. Op de praktijk zijn ook aanmeldformulieren aanwezig.

Op donderdag is er een diëtiste, Latoya Boele, aanwezig in de praktijk. Informatie over haar is te vinden op haar website foodhospital.nl
U kunt een afspraak maken via hello@foodhospital.nl